Onderwijs

De school is verdeeld in onderbouw en bovenbouw. Tot de onderbouw behoren de groepen 1 t/m 4 en tot de bovenbouw de groepen 5 t/m 8. Onze school is met ingang van september 2012 een TOM SCHOOL geworden. TOM staat voor Team Onderwijs op Maat. Dit is een onderwijsconcept dat ongeveer 10 jaar geleden ontwikkeld werd. In de afgelopen jaren is dit verder door ontwikkeld. Elke school kiest daarin een eigen variant en legt eigen accenten. Het concept waar wij voor gekozen hebben laat zich het best vergelijken met het Dalton onderwijs en het circuitmodel. 
Het grote verschil met het Dalton onderwijs is dat dit TOM-model zeer leerkracht gestuurd is. 

In groep 1/2 wordt de basis gelegd. De werkwijze van de kleuters wordt eigenlijk doorgevoerd naar de hogere groepen. Door het inzetten van ‘de kleine kring/groep’, krijgen bv. de kinderen instructie op hun eigen niveau. De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 werken ’s ochtends in circuitvorm. De ochtend wordt verdeeld in vijf blokken van een half uur en ieder blok kiezen de leerlingen een nieuwe activiteit. Dit zijn elke dag dezelfde activiteiten, maar uiteraard steeds met een andere inhoud. 

De vijf activiteiten zijn: 
• Rekenen 
• Taal/spelling 
• Niet tijdgebonden: Activiteiten waar je langere tijd mee bezig kan zijn. Een biebboek bijvoorbeeld. Wanneer het boek uit is kan je altijd een ander boek pakken. Documentatie is ook iets waar ze langer dan een half uur mee 
bezig kunnen zijn. 
• Tijdgebonden: Activiteiten die binnen het half uur af moeten zijn: schrijven, de verwerking van aardrijkskunde etc. 
• Speel-leeractiviteiten: Computer en al het materiaal dat wij nu als extra inzetten worden dan structureel ingezet. 

Iedere activiteit heeft ook een eigen (groeps)tafel, rekenen doe je aan de rekentafel. Al het benodigde materiaal ligt daar ook klaar. In groep 3 t/m 8 werken de leerlingen met een dag- of weektaak (in groep 7 en 8), 

Klik links in het menu voor onderwerpen met betrekking tot het onderwijs op de Van der Brugghenschool.

 


 

Copyright 2019 VPCBO Ichthus | Disclaimer | Sitemap | Privacyverklaring | Website door CM Specialist