Wie zijn wij

Welkom op de website van VPCBO Ichthus te Huizen. Ichthus is de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs te Huizen.

Ichthus telt 5 scholen. Deze scholen liggen evenwichtig verspreid over de gemeente Huizen. Er is dus altijd een school van Ichthus in de buurt. Voor alle scholen geldt dat zij zijn gehuisvest in goede en functionele gebouwen en gebruik maken van moderne en actuele hulpmiddelen. Aan de scholen zijn betrokken, gemotiveerde en deskundige leerkrachten verbonden.

Ichthus is een actieve vereniging die stevig aan de weg timmert. In september 2014 werd het nieuwe strategisch beleidsplan geformuleerd. Het kreeg de naam ’Samen scholen’ mee. Met ‘Samen’ geven we aan dat we veel belang hechten aan samenwerking: samen doen, samen ontdekken, leren van en met elkaar. Dat geldt voor de leerlingen, leerkrachten, management en ouders. Dit ‘Samen’ heeft ook betrekking op de scholen. De scholen van Ichthus hebben een eigen gezicht, een eigen kleur. Meer dan in het verleden is er aandacht voor samenwerking en uitwisseling.

‘Scholen’ is een werkwoord. Het geeft aan waar wij voor staan. De scholing en ontwikkeling van onze leerlingen. Ook medewerkers scholen zich voortdurend en maken werk van hun persoonlijke ontwikkeling. ‘Scholen’ is ook een zelfstandig naamwoord. Onze scholen zijn geen gebouwen. Het zijn gemeenschappen waar leerlingen, leerkrachten en ouders elkaar ontmoeten in een omgeving van veiligheid en respect.