Onderwijsinspectie

In oktober 2014 werden wij door de inspectie op de hoogte gesteld dat ze graag op 4 november 2014 bij ons op bezoek wilden komen. Dit in verband met hun stelsel onderzoek. Voor ons betekende het dat we het meest uitgebreide onderzoek zouden krijgen dat de inspectie doet op scholen. Door een steekproef waren wij dit keer aan de beurt. Ze hebben al onze verantwoordingsdocumenten van te voren gelezen en hebben leerling dossiers uitgebreid doorzocht, ze hebben in alle groepen lessen gevolgd van verschillende vakgebieden. Verder hebben ze een uur met leerkrachten gesproken , uitgebreid met de Ib-er en met het MT. Hun eerste bevindingen hebben ze direct aan het eind van de dag aan het MT en aan het bestuur meegedeeld. Het was een heel prettig opbouwende dag maar ook wel spannend, nu komt de inspectie beoordelen om te kijken wat je als school allemaal doet en hoe zij dat als inspectie beoordelen.

Klik hier voor het Inspectierapport

Als school zijn we heel trots omdat we vooral de hoogste waardering krijgen voor ons pedagogisch klimaat en op ons plannen en borgen van onderwijsvernieuwingen.

Om het verslag goed te kunnen lezen een stukje uit de begeleidende brief van de inspectie: .”Het uitgangspunt bij de beoordeling is dat een school voor het oordeel “goed” in aanmerking komt , als de school voldoet aan de criteria voor een 3 én de situatie van bovengemiddelde kwaliteit is, c.q. een voorbeeld voor andere scholen zou kunnen zijn. De beoordeling “goed”  (c.q. 4) vindt plaats in uitzonderlijke gevallen.

Voor ons een echte opsteker en we gaan met extra energie verder op de ingeslagen weg.  Als is de bevestiging van de onderwijsinspectie heel fijn , wij kijken toch vooral naar de kinderen en zien dat ze het naar hun zin hebben en dat ze samen werken en ieder op zijn/haar niveau steeds een stukje boven zich zelf uitsteekt.

Copyright 2019 VPCBO Ichthus | Disclaimer | Sitemap | Privacyverklaring | Website door CM Specialist