Plusklas VPCBO Ichthus

PlusklasOp de vijf basisscholen van VPCBO Ichthus herkennen we het unieke potentieel van elke leerling, inclusief de getalenteerde en (hoog)begaafde kinderen in ons midden. Wij geloven dat ieder kind recht heeft op onderwijs dat aansluit bij hun individuele behoeften en daarom hebben we een speciale aanpak ontwikkeld om deze talentvolle leerlingen te stimuleren en te laten groeien. In de eigen groep krijgen deze leerlingen verrijkingswerk en compacten ze het reguliere werk. Sommige leerlingen hebben behoefte aan nog meer uitdaging en begeleiding.

Daarom hebben we onze bovenschoolse plusklassen gecreëerd voor leerlingen van groep 3 tot en met 8 die voldoen aan de vastgestelde criteria, beoordeeld aan de hand van het Diagnostisch Handelingsplan (DHH) en/of IQ-test, in samenspraak met ouders, leerkrachten, intern begeleiders en plusklasbegeleider. In deze inspirerende omgeving kunnen kinderen met vergelijkbare capaciteiten samenkomen en hun specifieke talenten verder ontwikkelen.

Onze bovenschoolse plusklassen zijn verdeeld over drie leeftijdsgroepen, zodat kinderen kunnen leren en groeien met leeftijdsgenoten die vergelijkbare interesses en vaardigheden delen. Elke week bieden we een dagdeel waarin we de nadruk leggen op het ontwikkelen van essentiële vaardigheden voor de 21e eeuw.

In de plusklas ligt de focus op 'leren leren', waarbij we werken aan verbeterde studie- en leerstrategieën. Dit doen we onder andere aan de hand van boeiende projecten, waaronder die uit de uitdagende Pittige Plus Torens. Hierbij verliezen we de belangrijke 21e-eeuwse vaardigheden niet uit het oog.

In groep 7 en 8 bieden we de leerlingen ook de kans om logisch denken te ontwikkelen door middel van uitdagend materiaal zoals denk- en strategiespellen en technologische leermiddelen. Dit stimuleert niet alleen hun intellectuele groei, maar versterkt ook hun doorzettingsvermogen.

Sociale vaardigheden zijn van onschatbare waarde in de moderne wereld en we besteden hier veel aandacht aan in onze plusklassen. Dit doen we door middel van filosofie, sociaal-emotionele spellen, coöperatieve activiteiten en de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en samen te werken.

Bij ons heeft elke plusklasleerling een individueel ontwikkelingsplan dat is gebaseerd op de SLO-doelen. Dit zorgt ervoor dat hun leerervaring volledig op maat is en draagt bij aan een positief zelfbeeld en een gevoel van verbondenheid met ontwikkelingsgelijken.

Samen bouwen we aan de toekomst voor uw kind!

Copyright 2024 VPCBO Ichthus | Disclaimer | Sitemap | Privacyverklaring | Website door CM Specialist