Visie en Missie

Ichthus is een bekende Griekse naam die staat voor ‘Jezus Christus, Zoon van God, Redder’: met deze woorden wordt al veel over ons gezegd.

De grondslag van de Vereniging Ichthus is de Bijbel, het betrouwbare en onfeilbare Woord van God. Bestuur en personeel spreken uit dat Jezus de enige Weg is tot behoud en de enige Waarheid om uit te leven. Wij stellen ons ten doel dit aan de kinderen voor te leven en hen van daaruit te onderwijzen.

Ichthus stelt zich ten doel: ‘het ontwikkelen, beschikbaar stellen en voor de toekomst waarborgen van kwalitatief hoogwaardig, maatschappelijk betrokken, breed Protestants-Christelijk basisonderwijs in Huizen met toegewijde leerkrachten en betrokken ouders in een veilige en stimulerende omgeving’.
 
Ichthus laat zich inspireren door de kernwaarden vorming, roeping, verbinding, kwaliteit en creativiteit.

Ichthus is het Griekse woord voor ‘vis’. Deze vis is herkenbaar aanwezig in het logo van de Vereniging. Het logo is aangevuld met een school vissen. Hiermee wordt weergegeven dat meerdere scholen tot Ichthus behoren. Het duidt op de onderlinge verbondenheid. De veelkleurigheid geeft aan dat iedere school binnen het geheel een eigen plaats inneemt. De school vissen is duidelijk in beweging. Dat wil aangeven dat Ichthus steeds in ontwikkeling is en zoekt naar nieuwe uitdagingen.