Verantwoordingsdocumenten

Hieronder vindt u diverse documenten die de organisatie van de vereniging beschrijven (statuten en reglementen).

Tevens treft u aan de documenten die beleid en verantwoording weergeven.

Statuten versie 27-06-2012
Huishoudelijk reglement
Reglement Identiteitscommissies

Strategisch beleidsplan

Jaarverslag 2017      (inclusief financiële verantwoording)

 

Gewijzigde statuten en huishoudelijk reglement in concept
Statuten
Huishoudelijk reglement