Vrienden

De 'Stichting Vrienden van de Schoolvereniging Eben-Haëzer' is een zelfstandige stichting die haar oorsprong kent in de vroegere schoolvereniging Eben-Haëzer, één van de rechtsvoorgangers van VPCBO Ichthus. De stichting is in vriendschap verbonden met Ichthus vanuit de gedeelde visie op het in stand houden van christelijk onderwijs in de gemeente Huizen. De stichting heeft tot doel 'Het geven en verlenen van financiële en adviserende ondersteuning aan de onder het bestuur van schoolvereniging Ichthus te Huizen staande scholen, ten behoeve van onderwijskundige en pedagogische en/of andere activiteiten.'

Bestuur

Het bestuur bestaat uit dhr. W.W. van der Kaaij (voorzitter), mw. W.M. Ouwerkerk - de Vries (secretaris) en dhr. A.W.G. Reurink (penningmeester), dhr. E. Vos (lid), dhr. B.W. Verlaan (lid). De bestuursleden zijn allen vrijwilligers die hun taak onbezoldigd vervullen.

Contact

Mw. W.M. Ouwerkerk - de Vries, Gaast 37, 1274 AP  Huizen, 035 - 5258016, w.ouwerkerk@gmail.com, fiscaal nummer: 0086 91 009

Verantwoording

Financieel jaarverslag 2017. Klik hier.

Scholenbouw Malawi

In de periode 2010 - 2012 participeerde de stichting in de nieuwbouw van 2 scholen in Malawi. Deze projecten werden gerealiseerd in samenwerking met de Stichting Stephanos en de GZB / CCAP. Beide scholen dragen de naam Eben-Haëzerschool. De stichting is dankbaar en blij dat ook in Malawi christelijk onderwijs aangeboden kan worden.