Lid worden

VPCBO Ichthus is een Vereniging. Vanouds is dit de organisatievorm van het Christelijk Onderwijs. Daarmee staan we in een lange traditie waarin christelijke scholen door ouders werden opgericht en in stand gehouden. Daarnaast is de verenigingsvorm de meest democratische rechtsvorm die wij kennen. Ieder lid heeft via de algemene ledenvergadering zijn of haar inbreng.

Wij nodigen u dus hartelijk uit om lid te worden. Natuurlijk denken we dan in de eerste plaats aan de ouders op onze scholen. Daarnaast is iedereen die het Protestants Christelijk onderwijs een warm hart toedraagt welkom als lid van onze schoolvereniging.

Wie zich aanmeldt als lid geeft daarmee tegelijkertijd aan in te stemmen met grondslag en doel van de Vereniging. Daarnaast betaalt u een jaarlijkse contributie van €15.

Bent u ook overtuigd van het bestaansrecht van Ichthus en wilt u met ons werken aan de instandhouding van het christelijk onderwijs in Huizen? Meldt u dan direct aan. Dat kan door contact op te nemen met het bestuurscentrum of door het aanmeldingsformulier te downloaden, te ondertekenen en in te zenden.