Bestuur

Het bestuur van Ichthus wordt gevormd door 5 leden. Ieder bestuurslid is ouder van één van de scholen. Bij voorkeur zijn alle scholen binnen het bestuur vertegenwoordigd. Het bestuur komt ca. 10 keer per jaar bij elkaar. Het bestuur bestaat uit de volgende leden: Gerbert Hansman, Martine Rebel (voorzitter), Gerhard van der Poel (secretaris) en Esther van Tongeren.

Bestuursleden verrichten hun taak onbezoldigd. De algemeen directeur is aangesteld conform de salarisschalen Primair Onderwijs.

Het bestuur handelt vanuit de besturingsfilosofie ‘Besturen op hoofdlijnen’. De dagelijkse leiding is in handen van Evert Vos, de algemeen directeur. Hij wordt hierin ondersteund door twee medewerkers: Evelyne Visser en Marijcke Sikkema.