Benoeming algemeen directeur
8 september 2016
Jaarverslag 2015
6 juni 2016
Vacature algemeen directeur
12 november 2015
Jaarverslag 2014
9 juni 2015
Wandelen voor water
24 april 2015
Koningsspelen
24 april 2015
Kerkenpad 2015
15 april 2015
Tweedaagse MT`s
29 januari 2015
Veel animo Ichthusacademie
29 oktober 2014

In september ging een nieuwe jaargang van de Ichthusacademie van start. Hierbinnen verzorgen leerkrachten cursussen voor hun collega's. Er is een ruim en gevarieerd aanbod. Van computer (Word en Parnassys) tot schoolvak (begrijpend lezen en techniek), van filosoferen tot dyslexie enz. Het is nu het vierde jaar dat de Ichthusacademie wordt georganiseerd. We verheugen ons in een toenemend aantal deelnemers. In de eerste weken van dit schooljaar meldden zich al 112 deelnemers aan. Op woensdag 29 oktober waren er cursussen met als thema 'Slimme kleuters' en 'Werken met WORD', met respectievelijk 8 en 15 deelnemers. Het blijft inspirerend om in een vertrouwde omgeving, dicht bij huis, van gespecialiseerde collega's te leren.

Jaaropening 2014-2015
22 augustus 2014