Benoeming algemeen directeur
8 september 2016
Jaarverslag 2015
6 juni 2016
Vacature algemeen directeur
12 november 2015
Jaarverslag 2014
9 juni 2015
Wandelen voor water
24 april 2015
Koningsspelen
24 april 2015
Kerkenpad 2015
15 april 2015
Tweedaagse MT`s
29 januari 2015

Op maandag 26 en dinsdag 27 januari trokken de MT's (directeuren teamleiders en intern begeleiders) van de scholen zich terug in Maartensdijk. Onder leiding van Wil Hovy van de CED-groep volgden zij nascholing rond het thema 'De Betere Basisschool'. Aan de hand van kleuren, modellen en protocollen werd nagedacht over diverse aspecten van interne communicatie, met name t.a.v.: planning, invoering en borging van onderwijsvernieuwingen; wijze van vergaderen; voeren van gesprekken enz. Naast theoretische informatie was er veel tijd ingeruimd om praktisch aan de slag te gaan voor de eigen school. Er werd intensief overlegd en geanimeerd gediscussieerd. Het resultaat van twee dagen hard werken was dat ieder MT met een planning voor het lopende en het komende schooljaar naar school terugkeerde.

Veel animo Ichthusacademie
29 oktober 2014
Jaaropening 2014-2015
22 augustus 2014