Benoeming algemeen directeur
8 september 2016
Jaarverslag 2015
6 juni 2016
Vacature algemeen directeur
12 november 2015
Jaarverslag 2014
9 juni 2015
Wandelen voor water
24 april 2015
Koningsspelen
24 april 2015
Kerkenpad 2015
15 april 2015

Ieder jaar wordt voor de BHV'ers van de scholen een herhalingstraining georganiseerd. Wisselend komen hierin de onderdelen EHBO, brandbestrijding en ontruiming aan bod. Dit jaar lag het accent op het onderdeel brand. We gingen hiervoor naar het oefencentrum van de brandweer, Crailo. Naast een theoretisch gedeelte was er vooral ook aandacht voor praktijksituaties. Er werd geblust met diverse blusmiddelen, ook werd een brandsituatie in een afgesloten ruimte nagebootst. De BHV'ers waren nu eens slachtoffer, dan weer hulpverlener. Behalve leerzaam vond iedereen de oefenmiddag vooral ook erg leuk. We hopen weer kennis opgedaan te hebben die we nooit in praktijk hoeven te brengen.

Tweedaagse MT`s
29 januari 2015
Veel animo Ichthusacademie
29 oktober 2014
Jaaropening 2014-2015
22 augustus 2014