PCBS van der BrugghenSchool

Adres: Thorbeckestraat 2
1272 HC  Huizen                             
Telefoon: 035 – 5251365  
E-mail: vanderbrugghen@ichthushuizen.nl
Website: www.vanderbrugghenschool.nl
Locatieleider:
Directeur:
mevr. E.M. Linde
dhr. R.C. van Ommeren
Aantal leerlingen: ca. 290

 

PCBS van der Brugghen is een christelijke school. De kinderen maken hier kennis met de Bijbel. Daarin staat dat elk mens waardevol en uniek is. Daarom mag elk kind op school zijn zoals hij is.

De Van der Brugghenschool wil de kinderen een leuke schooltijd bieden. Goed leren lezen, rekenen en schrijven staan echter wel voorop. Spelling en lezen zijn daarbij de speerpunten. Met behulp van het project SmartKids is er extra aandacht voor kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn.

De van der Brugghenschool is een TOM-school, een SWPBS school en een vreedzame school. Op de website leest u hier meer over!