PCBS Rehoboth

Adres: Studiostraat 45
1276 NA  Huizen
Telefoon: 035 – 5252982
E-mail: rehoboth@ichthushuizen.nl
Website: www.rehobothhuizen.nl
Locatieleider:
Directeur:
mevr. N.T. Schaap
mevr. H. Molenaar
Aantal leerlingen: ca. 220


PCBS Rehoboth is een protestants-christelijke school. We zijn overtuigd van de positieve rol die het christelijk geloof en de christelijke waarden en normen in het leven van mensen spelen. We proberen de leerlingen de liefde van God te doen ervaren.

Vanuit onze christelijke waarden beschouwen we ieder kind als uniek. We benaderen de leerlingen met aandacht en met respect. Samen vormen leerlingen, leerkrachten, medewerkers en ouders een gemeenschap waarin we proberen onderlinge betrokkenheid, geborgenheid, liefde en warmte uit te stralen.

Ons motto is: 'Ruimte tot groei.' Ons doel is dat onze leerlingen hun talenten ontwikkelen; dat zij groeien in kennis, vaardigheden en persoonlijkheid.