PCBS de Parel

Adres: Holleblok 6
1273 EG  Huizen
Telefoon: 035 – 5257155
E-mail: deparel@ichthushuizen.nl
Website: www.parelhuizen.nl
Locatieleider:
Directeur:
mevr. W.A. Visser
mevr. H.W. Molenaar
Aantal leerlingen: ca. 200

 

PCBS de Parel: voor glansrijk en waarde(n)vol onderwijs.

Glansrijk onderwijs: zoals een parel zijn schoonheid krijgt door de glans, wil het team van PCBS de Parel leerlingen doen glanzen door onderwijs te geven vanuit de kernwaarden respect, verantwoordelijkheid, veiligheid, geloof en ontwikkeling. Kinderen zijn als parels in Gods hand.

Waarde(n)vol onderwijs: de Parel geeft onderwijs vorm vanuit christelijke waarden en normen, waarbij de kinderen waardevolle kennis ontvangen, voor nu en voor later.

Het onderwijsconcept van PCBS de Parel onderscheidt zich door leren op basis van coöperatief werken en extra aandacht voor de ontwikkelingsgebieden Engels (groep 1 t/m 8) en Techniek.