PCBS de Ark

Adres: Salland 2
1274 KL  Huizen
Telefoon: 035 – 5266835
E-mail: deark@ichthushuizen.nl
Website: www.arkhuizen.nl
Locatieleider:
Directeur:
dhr. E.W.J. Pots
dhr. R.C. van Ommeren
Aantal leerlingen: ca. 220


PCBS de Ark wil een bruisende, betrouwbare en veilige school zijn. We willen kwalitatief goed onderwijs bieden. Daarnaast is onze school een plek waar oog is voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en de (maatschappelijke) achtergrond van onze leerlingen.

De Ark is een christelijke school waar de Bijbel bron en uitgangspunt is. De kinderen die aan ons toevertrouwd zijn staan in het middelpunt, zoals Jezus dat ook doet. Dagelijks geven wij hen aandacht: niet vrijblijvend maar vanuit een roeping.
Het christelijk geloof staat centraal in school  door de volgende drieslag:

 

  • Zien: leerkrachten laten leerlingen zien hoe zij in hun geloof staan;
  • Horen: leerkrachten vertellen leerlingen Bijbelverhalen;
  • Ervaren: leerkrachten brengen leerlingen in aanraking met het christelijk geloof, door middel van zingen, bidden en vieringen.