PCBS Beatrixschool

Adres: J. van Wassenaerstraat 5
1272 BP  Huizen
Telefoon: 035 – 5253276
E-mail: beatrixschool@ichthushuizen.nl
Website: www.beatrixschoolhuizen.nl 
Locatieleider:
Directeur:
mevr. C.E. Kool
dhr. R.C. van Ommeren
Aantal leerlingen: ca. 220
 

De Beatrixschool is een protestants-christelijke school. Vanuit onze christelijke identiteit willen wij onze leerlingen laten opgroeien in een sfeer van geborgenheid. Er wordt goed voor hen gezorgd, ze worden door de leerkrachten gekend en met liefde omringd.

De liefde van God en Jezus Christus willen we overbrengen op de kinderen. We proberen onze christelijke identiteit in de praktijk te brengen door:

 

  • open te staan voor alle kinderen en hun ouders, ongeacht hun levensovertuiging. In de omgang met elkaar staat respect centraal.
  • de liefde van God te laten terugkomen in de omgang met elkaar. Daarin zijn vertrouwen, een ander kunnen vergeven, geborgenheid en aandacht voor de ander belangrijke waarden.
  • als leerkrachten naar ons beste vermogen aan de leerlingen voor te leven wat het betekent om een persoonlijke relatie met God te hebben.