Benoeming algemeen directeur
8 september 2016
Jaarverslag 2015
6 juni 2016
Vacature algemeen directeur
12 november 2015
Jaarverslag 2014
9 juni 2015
Wandelen voor water
24 april 2015
Koningsspelen
24 april 2015
Kerkenpad 2015
15 april 2015
Tweedaagse MT`s
29 januari 2015

Schoolvereniging Ichthus en het Erfgooierscollege sloegen de handen ineen om gezamenlijk een uniek project vorm te geven. Sanne Westland (intern begeleider op de Van der Brugghenschool) en Trinka Stam (brugklascoördinator op het Erfgooierscollege vroegen zich af of het niet mogelijk was om leerlingen die behoefte hebben aan meer verdieping en verrijking van de leerstof in contact te brengen met gespecialiseerde leraren uit het voortgezet onderwijs. In het schooljaar 2013-2014 werd een proef gestart waarbij leerlingen uit groep 7 en 8 van de 5 scholen van Ichthus enkele lessen volgden op het Erfgooierscollege. De leerlingen kregen lessen over vulkanisme, aardbevingen en de Tweede Wereldoorlog. Het idee sloeg aan. Leerlingen en leraren reageerden enthousiast en het besluit was snel genomen om ook in het schooljaar 2014-2015 een vergelijkbaar project te organiseren.

In de maand november waren de leerlingen van groep 8 aan de beurt. Zij gingen 6 ochtenden naar het Erfgooierscollege en kregen les in wiskunde, biologie en Spaans. Zij kregen les in pittige en uitdagende leerstof, zoals leven en werken van Escher, machtsverheffen, de werking van enzymen en vetten, computerrekenen. De kinderen vonden alles even interessant. Ook de leraren genoten van de geïnteresseerde en nieuwsgierige houding van de basisschoolleerlingen.

Op donderdag 11 december werd het project afgesloten. Onder leiding van een Spaanse kok leerden zij in Hilversum tapas maken. Die heerlijke hapjes werden mee naar school genomen waar aan het eind van de middag een presentatie werd gehouden voor ouders en belangstellenden. De mediatheek van het Erfgooierscollege zat vol. Iedereen verbaasde zich over het feit dat deze groep kinderen in zo korte tijd zoveel nieuwe kennis opdeed. Het was een geslaagde afsluiting van een geslaagd project. In april en mei zijn de leerlingen van groep 7 aan de beurt voor hun gezamenlijke project.  

Veel animo Ichthusacademie
29 oktober 2014
Jaaropening 2014-2015
22 augustus 2014