De wet bescherming persoonsgegevens voorziet in een correcte en zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens. Deze taak geldt ook voor besturen van schoolorganisaties. Om die reden stelde VPCBO Ichthus een privacyreglement voor leerlingen op. In dit reglement verantwoordt Ichthus haar handelswijze.

Kik hier om het privacyreglement in te zien.