In de regio ’t Gooi werken 100 scholen samen om uitvoering te geven aan de wet Passend Onderwijs. Het samenwerkingsverband UNITA bestaat uit scholen voor basisonderwijs en speciaal onderwijs. Ook de scholen van Ichthus maken deel uit van dit verband.

De achtergrond van de wet Passsend Onderwijs is dat binnen de regio een dekkend netwerk van onderwijsvoorzieningen wordt gevormd. Het is de bedoeling dat ieder kind in de regio het onderwijsaanbod vindt dat het best bij hem/haar past, bij voorkeur zo dicht mogelijk in de buurt. De onderwijsbehoefte van de leerling is daarbij het uitgangspunt.

De scholen van Ichthus zijn zo georganiseerd dat de ondersteuning van leerlingen zoveel mogelijk vorm krijgt op de eigen school. Soms is het kind beter thuis op een andere school. Die staat dan bij voorkeur in Huizen. Het kan gebeuren dat  op een school buiten Huizen de beste vorm van passend onderwijs wordt gevonden. De ouders worden van het begin af aan betrokken in de specifieke ondersteuning van hun kind. School en ouders zijn gezamenlijk verantwoordelijk. 

De scholen staan u graag te woord over vragen betreffende onderwijsbehoefte en ondersteuningsvoorzieningen.

Het samenwerkingsverband UNITA geeft regelmatig een nieuwsbrief uit. Hieronder kunt u de nieuwsbrieven die verschenen aanklikken en lezen. Het is mogelijk u rechtstreeks op de nieuwsbrief te abonneren. U treft in de nieuwsbrief een link aan die dit mogelijk maakt.

nieuwsbrief maart 2014

nieuwsbrief september 2013

nieuwsbrief juli 2013

nieuwsbrief april 2013

nieuwsbrief januari 2013

nieuwsbrief oktober 2012

nieuwsbrief juli 2012

nieuwsbrief april 2012