Klachtenregeling

Wanneer u vragen of klachten hebt betreffende schoolzaken (denkt u aan onderwijskundige zaken, bestuurlijke zaken, ongewenste intimiteiten of ander ongewenst gedrag) dan kunt u te allen tijde contact opnemen met de school. Het heeft de voorkeur dat u zich rechtstreeks richt tot de persoon die de vraag of klacht betreft. Iedere school kent bovendien een contactpersoon (zie schoolgids) die u kan vertellen hoe te handelen bij een vraag of klacht. VPCBO Ichthus stelde 2 vertrouwenspersonen aan voor die situaties waarin u er de voorkeur aan geeft contact op te nemen met iemand buiten de school.

Daarnaast is Ichthus aangesloten bij de klachtencommissie van Verus, vereniging voor christelijk en katholiek onderwijs. Deze commissie komt in beeld wanneer bemiddeling van de vertrouwenspersoon niet tot het gewenste resultaat leidt. Het reglement van de klachtencommissie ligt op iedere school ter inzage of klik hier voor de digitale versie.