CKO - de Ark

CKO - de Ark (Christelijke Kinderopvang) is een jonge organisatie die opvang biedt vanuit een eigen identiteit. Onze missie is kinderen van 0 - 12 jaar toegang bieden tot opvang vanuit een uitgesproken christelijk perspectief. Sinds augustus 2009 werken CKO - de Ark en VPCBO Ichthus samen om kinderopvang in school mogelijk te maken.

Visie

Ieder kind is uniek, geschapen door God met zijn eigen persoonlijkheid en talenten. Pedagogisch medewerkers proberen een sfeer te creëren waarin het kind zich zowel individueel als in groepsverband voluit kan ontplooien.

Lees ons manifest identiteit.

Doel

CKO - de Ark biedt opvang voor kinderen van 0 - 12 jaar. Wij willen kinderen een veilige omgeving bieden om te spelen en te ontdekken. Door de locatie in of heel dichtbij de school te kiezen creëren we een stabiele omgeving en de mogelijkheid van een doorgaande lijn van 0 - 12 jaar.

Lees ons pedagogisch beleidsplan.

Wat bieden we:

* peuteropvang voor 2½ – 4 jarigen, ’s ochtends, met de mogelijkheid voor opvang tot 14.00 uur
* buitenschoolse opvang voor 4 – 13 jarigen, naschools en vakantieopvang.

Hierbij worden steeds bewust keuzes gemaakt voor activiteiten en thema’s die passen bij de Christelijke identiteit. Dat betekent dat wij uit de Bijbel lezen, en hierover vertellen met behulp van Bijbelse prentenboekjes. Ook bidden en danken we voor en na het eten met de kinderen. We zingen Bijbelse liedjes met ze. We geloven dat God van ons houdt en dat we zijn kinderen mogen zijn. God is heel belangrijk in ons leven.

In de peuteropvang wordt speels aandacht besteed aan de stap naar basisonderwijs. Wij gebruiken het programma van Uk & Puk. Uk & Puk is  een totaalprogramma dat zich richt op de brede ontwikkeling van peuters. Taalontwikkeling staat daarbij voorop: spreken, luisteren en uitbreiding van de woordenschat. De peuteropvang is een VVE locatie (vroeg en voorschoolse educatie). Het is mogelijk om de peuteropvang te verlengen tot 14.00 uur (einde schooltijd) dan kunnen de kinderen nog lunchen. Hierdoor sluit de openingstijden van peuteropvang aan op de schooltijden.

In de BSO werken we ook met thema’s die aansluiten op de schoolleeftijd. Deze thema’s worden aangeboden op enthousiaste en vrijblijvende basis. Buitenschoolse opvang is  ontspanning en spelen belangrijk na een dag leren op school. Bij slecht weer kunnen we gebruik maken van de gymzaal voor sport en spel en bij mooi weer spelen we op het ruime schoolplein. 

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:
- tel: 06 - 29 06 39 49
- mail: Huizen@ckodeark.nl
- website: www.ckodeark.nl