VPCBO Ichthus biedt  buitenschoolse opvang aan op een aantal van haar scholen. Daarvoor is een samenwerkingsverband aangegaan met CKO - de Ark, een landelijk opererende organisatie voor Christelijke Kinderopvang. De opvang ligt daarmee in het verlengde van het eigen schoolconcept en is herkenbaar aan de Protestants-Christelijke identiteit.

In deze samenwerking organiseert CKO de Ark opvang die aansluit bij de identiteit van de school. Hierbij worden steeds bewust keuzes gemaakt voor activiteiten en thema’s die passen bij de christelijke identiteit. Zo sluiten de opvoeding thuis, de educatie op school en de opvang buiten schooltijd op elkaar aan.

U kunt ons vinden op basisscholen de Ark (Salland 2) en bij de Beatrixschool aan de J. van Wassenaerstraat in de Kruiskerk.

Op PCBS de Ark bieden we buitenschoolse opvang en peuteropvang aan voor 2,5 tot 4 jarigen. De peuteropvang vindt plaats in de ochtend. In de peuteropvang wordt speels aandacht besteed aan de stap naar basisonderwijs. De opvang vindt plaats in een mooie lichte ruimte  van de school. De kinderen blijven daarmee in een vertrouwde omgeving. De ruimte waar de peuteropvang en de BSO verblijven is geheel ingericht naar de doelgroep, een ruimte waar kinderen kunnen spelen en ontspannen. Met uitdagende hoeken voor de peuters waar zij kunnen spelen en zich kunnen ontwikkelen.

In de samenwerking tussen basisschool de Ark en CKO de Ark is er een pilot gestart met betrekking tot “doorlopende leerlijnen”. Deze pilot wordt ondersteund door Parnassys, een systeem waarin de ontwikkelingen van de peuter worden gevolgd en  geregistreerd door de pedagogisch medewerker van de peuteropvang. Bij het doorstromen naar de basisschool, in dit geval de Ark, zal de leerkracht van groep 1 de ontwikkeling van de kleuter kunnen inzien en inspelen op het punt waar hij/zij staat. Wanneer deze pilot goed wordt afgerond zal dit ook uitgerold worden bij de peuteropvang op de Beatrixschool. Een opgebouwd kinddossier kan vanuit Parnassys ook naar een andere basisschool van Ichthus worden overgedragen

Bij de Beatrixschool bieden wij buitenschoolse opvang en peuteropvang aan in de ruimtes van de naast gelegen Kruiskerk. Deze ruimte is ingericht voor de opvang van peuters en BSO kinderen.

Voor de buitenschoolse opvang en peuteropvang geldt dat we op de lange termijn streven naar een locatie in/bij elke school van VCPBO Ichthus. Zolang dat niet gerealiseerd is verzorgen we voor de naschoolse opvang het vervoer naar andere locaties.

We nodigen u graag uit om een keer bij ons te komen kijken. U kunt uw kind kosteloos 2 dagdelen laten ‘sfeerproeven’ in de opvang.

Op onze website www.ckodeark.nl kunt u zelf een proefberekening van de bruto en netto kosten van de opvang maken. 

Wij zijn bereikbaar via 06 - 29 06 39 49. U kunt ook mailen naar Huizen@ckodeark.nl

Teamleidster: Judith Eken

Voor extra informatie:

aanmeldingsformulier BSO en peuteropvang

tarievenlijst 2017 BSO/peuteropvang