Benoeming algemeen directeur
8 september 2016
Jaarverslag 2015
6 juni 2016
Vacature algemeen directeur
12 november 2015
Jaarverslag 2014
9 juni 2015
Wandelen voor water
24 april 2015
Koningsspelen
24 april 2015
Kerkenpad 2015
15 april 2015
Tweedaagse MT`s
29 januari 2015
Veel animo Ichthusacademie
29 oktober 2014

Eind september 2014 stelde het bestuur van VPCBO Ichthus het nieuwe strategisch beleidsplan vast. Het kreeg de titel 'Samen scholen' mee. Het eerste beleidsplan van Ichthus legde het accent op het opbouwen van de organisatie en was met name gericht op structuren, documenten en procedures. Het tweede plan, Next Step, legde sterk de nadruk op onderwijskwaliteit en ontwikkeling. In dit derde beleidsplan staat de leerkracht centraal als doorgever van kennis, als wegwijzer naar zelfstandigheid, als inspirator in ontwikkelen en ontdekken.

Het motto van het strategisch beleidsplan is dus ‘Samen scholen’. Met ‘Samen’ geven we aan dat we veel belang hechten aan samenwerking: samen doen, samen ontdekken, leren van en met elkaar. Dat geldt voor de leerlingen, leerkrachten, management en ouders. Dit ‘Samen’ heeft ook betrekking op de scholen. De scholen van Ichthus hebben een eigen gezicht, een eigen kleur. Meer dan in het verleden is er aandacht voor samenwerking en uitwisseling.

‘Scholen’ is een werkwoord. Het geeft aan waar wij voor staan. De scholing en ontwikkeling van onze leerlingen. Ook medewerkers scholen zich voortdurend en maken werk van hun persoonlijke ontwikkeling. ‘Scholen’ is ook een zelfstandig naamwoord. Onze scholen zijn geen gebouwen. Het zijn gemeenschappen waar leerlingen, leerkrachten en ouders elkaar ontmoeten in een omgeving van veiligheid en respect.

Klik hier voor het volledige beleidsplan.

Jaaropening 2014-2015
22 augustus 2014