Benoeming algemeen directeur
8 september 2016
Jaarverslag 2015
6 juni 2016
Vacature algemeen directeur
12 november 2015
Jaarverslag 2014
9 juni 2015
Wandelen voor water
24 april 2015
Koningsspelen
24 april 2015
Kerkenpad 2015
15 april 2015

Op woensdag 15 april organiseerden Ichthus en de kerken van Huizen het jaarlijkse kerkenpad. Onder een blauwe hemel en een stralende zon stapten de leerlingen van groep 8 op de fiets en trokken van kerk naar kerk. Daar stonden de predikanten al te wachten om hen te vertellen over het kerkgebouw, het christelijk geloof, de kerkdienst, het werk van de dominee enz. enz. De leerlingen luisterden geïnteresseerd en stelden allerlei vragen. Daarna gingen ze zelf de kerk door: op de preekstoel, achter het orgel, bij de doopvont, overal mochten ze kijken. Soms aan de hand van een vragenlijst, soms aan de hand van een speurtocht. Voor het vertrek was er in elke kerk voor iedereen een lekkere traktatie. Het werd weer een boeiende en leerzame ochtend.

Tweedaagse MT`s
29 januari 2015
Veel animo Ichthusacademie
29 oktober 2014
Jaaropening 2014-2015
22 augustus 2014