Benoeming algemeen directeur
8 september 2016
Jaarverslag 2015
6 juni 2016
Vacature algemeen directeur
12 november 2015
Jaarverslag 2014
9 juni 2015
Wandelen voor water
24 april 2015
Koningsspelen
24 april 2015
Kerkenpad 2015
15 april 2015
Tweedaagse MT`s
29 januari 2015
Veel animo Ichthusacademie
29 oktober 2014
Jaaropening 2014-2015
22 augustus 2014

Op donderdag 21 augustus opende Ichthus traditiegetrouw het schooljaar met een samenkomst van bestuur en schoolteams. Dit jaar was de Rehobothschool de plaats van samenkomst. Voorzitter Tom van der Poel sprak in zijn openingswoord over de belangrijke positie van de leerkracht. Het is goed dat je je daarvan bewust bent, dat je met passie je taak invult, dat je werkt aan je persoonlijke ontwikkeling. Je leerlingen verdienen dat. Algemeen directeur Gert Tissink schetste in grote lijnen de uitgangspunten en doelstellingen van het nieuwe strategisch beleidsplan. Ook hierin is de komende jaren veel aandacht voor de rol van de leerkracht. Samenwerken, leren van elkaar, flexibiliteit zijn in dit verband enkele van de kernwoorden. Natuurlijk moeten de voorzieningen om het werk te kunnen doen op orde zijn. Er is bijvoorbeeld extra aandacht voor ICT. Tijdens de jaaropening worden nieuwe medewerkers en bestuursleden voorgesteld. Vanzelfsprekend is er veel tijd en ruimte om bij te praten na de vakantieperiode. Dat kon o.a. tijdens een heerlijk Grieks buffet, verzorgd door Cocktail, Grill en Dreams.